Notificare privind protecția datelor
ALLEVIO vă respectă intimitatea
Protecția vieții private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră in cabinetele noastre și le procesăm doar în conformitate cu reglementările legale. Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră.

 1. Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal
1.1 Categorii de date prelucrate
Sunt prelucrate următoarele categorii de date:
• Numele și prenumele clientului;
• Adresa de e-mail;
• Numărul de telefon;
• Adresa de livrare;
• Adresa de facturare;
• Istoricul clientului;
• Datele tranzacției referitoare la plata efectuată de către client către ALLEVIO;
• Date medicale privind parametrii dispozitivelor medicale achizționate de către client
1.2. Principii
Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă și includ, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date principale contractuale, informații privind plata efectuată de către dvs, acestea fiind o expresie a identității unei persoane.
Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal doar atunci când există o bază legală pentru aceasta sau v-ați dat acordul pentru prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal.
1.3. Obiectivele prelucrării datelor și bazele legale
Noi și furnizorii de servicii angajați de noi, prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
– Furnizarea acestor Oferte online (paginile noastre de internet și pe aplicațiile mobile)
Baza legală: interesul justificat din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru ar– Trimiterea unui e-mail sau newsletter SMS/MMS, cu acordul destinatarului.
Bază legală: acordul dvs.
1.4. Durata stocării datelor cu caracter personal
În conformitate cu legislația aplicabilă, în scopul realizării executării contractului și în scopul înregistrării contractului și a oricărei aplicații viitoare, precum și a protecției drepturilor și obligațiilor părților, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pentru o perioadă de maxim 10 ani de la executarea ultimului contract, cu excepția cazului în care legea prevede altfel pentru menținerea documentației contractuale pe o perioadă mai lungă (de exemplu, suntem obligați să punem la dispoziție documente precum contracte și facturi pe o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform legislației aplicabile).
În principal, vă stocăm datele atât cât este necesar pentru a furniza Ofertele noastre online și serviciile asociate, atât timp cât avem un interes justificat în stocarea acestora.
Prelucrarea menționată mai sus este posibilă în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului: "prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. "
Restricționarea prelucrării:
Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, însă cu condiția să fie îndeplinite cerințele legale solicitate în acest caz.
Refuzarea prelucrării datelor:
Aveți dreptul de a refuza în orice moment prelucrarea datelor de către noi. Nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, decât dacă dovedim respectarea cerințelor legale de a furniza motive justificate pentru continuarea prelucrării, dincolo de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
1.5 Modificări la Notificarea privind protecția datelor
Ne rezervăm dreptul de modificare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor, dacă acest lucru este necesar ca urmare a progresului tehnic. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător Notificarea privind protecția datelor.
To Top